Az Autós Gyorsasági Bizottság határozatai

gyh_8_9_10_11_2017.03.21.

Budapest, 2017.03.21.
Az Autós Gyorsasági Bizottság 2017. 03.21.-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbi határo-zatokat hozta:

GYH 8/2017.03.21. AGYB határozat
Az Autós Gyorsasági Bizottság Keszthelyi Vivien licenc kérelmét elutasítja, valótlan adattar-talom közlése miatt.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal, 2 fő távollétében elfogadta.

GYH 9/2017.03.21. AGYB határozat
Az Autós Gyorsasági Bizottság Keszthelyi Vivien és a Team VRS Kft. (korábban Oxxo Mo-torsport) fellebbezési ügyében a Sporttanács határozatai értelmében új eljárást indít. Az eljá-rás megfelelő lefolytatása érdekében felkéri a Sporttanácsot a fellebbezési anyagok átadására.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal, 2 fő távollétében elfogadta.

GYH 10/2017.03.21. AGYB határozat
Az Autós Gyorsasági Bizottság, a hegyi versenyek bejelentési díja kapcsán, a GYH 14/2016.06.06. számú és jelen határozat alapján felkéri a Sporttanácsot a díjtáblázat módosí-tására. A bejelentési díj a jelenlegi díjtáblázatban szereplő, versenyekre vonatkozó díj 50%-a.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal, 2 fő távollétében elfogadta.

GYH 11/2017.03.21. AGYB határozat
Az Autós Gyorsasági Bizottság kéri a Sporttanács jóváhagyását a Hegyi Kupa (II. osztály) számára bevezetendő gépkönyv kiállítás jóváhagyásában. A gépkönyv díját: 2000.- Forintban állapítja meg.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal, 2 fő távollétében elfogadta.