Az Autós Gyorsasá gi Bizottság 2016. április 30-án megtartott rendkívüli ülésén az alábbi határozatot hozta:

2016.04.30. 8. (hegyi díjtételek)_resize 2016.04.30. 8. (hegyi díjtételek)

GY H 8/2016. AGYB határozat 2016.04.30.

 

A hegyi bajnokság újjász ületése okán szük ségessé válik a díjt ábla módosítása, az alábbiak szerint:

  • lehetőség nyílik gyorsasági hegyi ( GYH vagy Hill Clim b)) nevezői és versenyzői licenc kiváltására, mely a jelenleg érvényes díjtáblázatban szereplő díjak 50%-a.

Ezen versenyzők a bajnokságban I. osztályú indulókként kerülnek értékelésre. Részükre a kölcsönadás díja 1.000.- Ft.

  • azon versenyzők részére, akik nem kívánnak licencet kiváltani, de az MNA SZ bármely egyéb sorozatában érvényes versenyzési engedéllyel, igazolvánnyal (MARB, Szlalom)  rendelkeznek, lehetőség van a versenyeken napi licenc kiváltására, melynek díja 2500 Ft/nap.

Esetükben fontos, hogy valamely más szakágban rendelkezzenek nevezői licenccel és az adott nevező írásbeli nyilatkozat formájában hozzájárulását adja. Ők a bajnokság II. osztályú

értékelésében szerepelnek. Azon versenyzők, akik az MNASZ más szakágainál érvényes éves licenccel rendelkeznek, de Hegyi licencet nem váltanak, kiválthatják a napi licencet, és az I. osztályban kerülnek értékelésre. (pl. Rallye I., Rallye II., Off-Road stb.)

  • minden induló részére szükséges az éves regisztráció megtétele, melynek díja előzetes regisztráció esetén -Ft, (gyorsági/hegyi licenccel in gyenes) helyszíni regisztrációnál 5000.-Ft (gyorsasági/hegyi licenccel ingyenes). Az előzetes regisztráció az első verseny nevezési zárlatáig tart. Az ehhez szükséges adatlapot és egyéb információkat az MNASZ honlapján rövidesen  közzé tesszük.
  • Az Autós Gyorsasági Bizottság felkéri a Sporttanácsot fenti díjtételek soron kívüli megjelentetésére a díjtáblázatban.

Fenti határozat a GYH 2/2016.01.29. határozat módosítása, a Sporttanáccsal történt egyeztetések alapján.

Fenti határozatot az AGYB 1 fő távollétében, 5 igen szavazattal elfogadta.